Nehir Pastacılık ve Fırıncılık Ürünleri olarak, kalitenin günümüzde müşteri merkezlilik anlayışı doğrultusunda yeniden şekillendiğine inanıyoruz.
Bu anlayışın en temel iki unsuru:
-Müşterinin gerçek ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek,
-Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır.
İstikrarlı ve kesintisiz bir kalite yönetimi için, sürecin adımlarını anlamak, revize etmek, birbiri ile uyumlu hale getirmek ve tüm bu çabaları sürekli kılmak hayati önem taşımaktadır.
Ulusal ve uluslararası standartların gerekliliklerini karşılayan, üretimin her safhasında toplam kalite bilincinin göz önünde bulundurulduğu bir üretim anlayışı ile sektörümüze bu konuda örnek olmak en temel hedeflerimizden biridir.